تبلیغ

تبلیغ

دانلود كتاب مربيگري درجه 3 اسكيت

دانلود كتاب مربيگري درجه 3 اسكيت

توضيحات كتاب:

InLine سرعتي ، ورزشي است مركب از عوامل مختلف كه مي تواند در گير مجموعه متنوعي از محل و فضاي زمين ، شرايط مسابقه ، و عوامل ديگري كه در نتيجة يك مسابقه دخالت دارند باشد . شركت كنندگان inline سرعتي , به مراتب بيش از شركت كنندگان پاتيناژ سرعتي نيازمند مهارتهاي متنوع مي باشند . مسابقات استقامتي پاتيناژ تلاش ومجاهدتي است كه تنها ملاك و موفقيت درآن زمان است. با اين وصف ، مسئوليت و ايثار كمتري متوجه ورزشكاران اين رشته نيست، بنابراین اين مسابقات نيازي به مجموعه هایي از هشياري ، تحرك،تكنيك ، و تاكتيكهايي كه در مسابقات inline بسيار حياتي و سرنوشت سازند ندارد .